Օր 52։ Իսրայելը շարունակում է ճանապարհորդությունը

74