3 րոպե կրոնագիտություն

25. Ի՞նչ է մարդու անկումը և սկզբնական մեղքը

26. Սատանան գոյություն ունի՞

27. Ո՞վ էր Հիսուսը՝ ըստ Ավետարանների

28. Ինչու՞ Աստված Մարդացավ

29. Ինչու՞ Հիսուսը 2000 տարի առաջ եկավ

30. Հիսուսն ինչպե՞ս ապ- րեց

31. Հիսուսը և մյուս կրոնների հիմնադիրները

32. Հիսուսը մեզ ինչպե՞ս փրկեց խաչի վրա

33. Ինչպե՞ս է փրկության շնորհը մեզ գալիս

34. Ի՞նչ է շնորհը

35. Ստանալ շնորհ

36. Ի՞նչ է Մկրտությունը

37. Ի՞նչ է Դրոշմը

38. Ի՞նչ է Հաղորդությունը

39. Ի՞նչ է Սբ. Պատարագը

40.Պատարագի մասերը

41. Ի՞նչ են մեղքերը

42. 10 Պատվիրանները

43. Որո՞նք են 7 գլխավոր մեղքերը

44 Ի՞նչ է խոստովա- նանքը

45. Ի՞նչ է Հիվանդաց Օծումը

46. Ո՞վ է Առաքելական կամ Կաթողիկե քահանան

47. Որո՞նք են քահանայա-կան կարգի աստիճանները

48. Ի՞նչ է ամուսնութ- յունը