3 րոպե կրոնագիտություն

49. Ի՞նչ է սեռական հարաբերությունը

50. Սեռական բարոյակա-նությունն ըստ Եկեղեցու

51. Սուրբ Հոգին և Սուրբ Երրորդությունը

52. Ի՞նչ է Եկեղեցին, կապը Քրիստոսի հետ

53. Որո՞նք են Եկեղեցու 4 հատկանիշները

54. Ինչո՞ւ Եկեղեցին գոյություն ունի

55. Ինչպիսի՞ն է Եկեղեցու կառույցը

56. Ովքե՞ր են վանականները, քույրերը

57. Ի՞նչ և որքա՞ն. եկեղեցին թվերով

58. Եկեղեցու քննադատությունը

59. Ինչո՞ւ են կաթողիկե-ները դիմում սրբերին

60. Ո՞վ է Մարիամ Մագդաղենացին

61. Ի՞նչ կլինի մեր կյանքի վերջին

62. Ի՞նչ ենք անելու երկնքում

63. Ի՞նչ է քավարանը. ի՞նչ կապ ունի մեղքերի հետ

64. Ի՞նչ է դժողքը՝ բացատրություն

65. Ո՞վ է մարդը հավատի լույսի ներքո

66. Արդյոք բոլո՞րն են սրբության կոչված

67. Ի՞նչ են առաքինությունները

68. Ի՞նչ է աղոթքը և նրա դերը

69. Ո՞րն է մարմնի դերն աղոթքի մեջ

70. Ի՞նչ է Տերունական աղոթքը՝ «Հայր Մերը»

71. Ինչո՞ւ են անհավատները սխալվում

72. Անհավատությունը և ավելի լավ աշխարհը