Ես եկա, որպեսզի կեանք ունենան, եւ առատորեն ունենան (Հովհաննես 10:10)

Ղորղանյան 85, Գյումրի, 3118, Հայաստանի Հ անրապետություն

85 Building, Ghorghanyan St.,3118, Gyumri, Armenia

About us

Մեր Մասին

Editor Picks

Խմբագրի Կողմից Ընտրված

00:41:18

Օր 237։ Ջուր տաճարից

00:44:30

Օր 236։ Սիրով հարուստ