Ավետարան Ըստ Ղուկասի || Աստվածաշունչ || Նոր Կտակարան

    235